NORGE ÅR 2025

Drivkrefter driver frem store endringer i kompetanse, bærekraft og teknologi


Digitalisering, hjemmekontor, 5 G, loT, kunstig intelligens, sosiale medier, globalisering/ proteksjonisme, Parisavtalen og FNs bærekraftmål

 

Drivkrefter går dypere og har tor betydning for
forandring, og sikker på retning.

 

Fra Scenarier og Strategy foredraget mitt i 2005, spådde Bjørg Blix og jeg som BI studenter 4 scenarier for Norge år 2025, med en betydning for endring av verdiene til det norske folk:

 

•Økt konkurranse – fører til endring av våre verdier. Nyhetsinteresse, ny læring og moderne undervisning blir attraktivt. Og sterkere konkurranse om å gi gode råd .

 

•Høy kompetanse/utdanning – (vekst, læring)

•Høyere miljø- og naturbevissthet (hensyn)

•Raskere teknologisk utvikling (tekno/nærhet)

•Endrede familiemønstre- (nærhet & avstand)

•Høy urbaniseringstakt – ( bylivets gleder)

•Økt globalisering ( ikke-patriotisme)

•Økt kommersialisering (hedonisme)

•Økende mediemakt (Pga økt konkurranse, globalisering, interesse for politikk/ næringsliv/kultur.)

•kompetansemakt, ekspertuttalelser, lederspalter, dagsorden, økt ønske om å påvirke. 

 

 

Foredraget fra 2005 ligger på nett, google "verdiscenarier Norge 2025 Skogstad og Blix" så finner du det. 

 

God lesning! 

Mona