1) Min kompetanse kan bli dinEt bilde som inneholder sofa, innendørs, sete, lever

Automatisk generert beskrivelse

Trenger du noen som bistår, utfordrer deg og utvikler deg. SI fra. 

2) Fremstå proff. Selg som en proff

For å øke salg og cash flow, kreves fagarbeidere med nødvendig formell og erfaren fagkompetanse. Test meg gjerne. La meg komme inn i din bedrift, og se hva jeg ser kan endres. 

 

3) Utfordringer, blir muligheter

Alle vil møte godt kvalifiserte mennesker, uansett fagdisiplin og uansett avdeling. Nå endres verden. Det skjer et digitalt skifte og har bedriften din en digital forretningsmodell sammen med en fysisk forretningsmodell klar for nye tider? Du har ganske sikkert oppdaget økt helse og velværebehov, har bedriften din noe som kan leveres av tjenester for dette? Og hva med bærekraftige perspektiver, er du med der? Jeg tenker både det miljømessige, men også det sosiale og økonomiske dimensjonen. Er du som leder, arbeidstaker nok omstilt til å ta innover deg alle endringene som påvirker måten vi driver business og salg på i Norge- og attraktiv nok på vei inn i kunnskapsøkonomien?

Våre verdier er i endring. Utenfra og inn. Med sterke drivkrefter. Og da jobber jeg for at vår autorative og demokratiske lederstil med fokus på mennesker, kompetanse & masse ny og viktig teknologi kommer til nytte de neste tiårene på en bærekraftig og fin måte.